سازمان اوقاف
  • پرونده جنگل آق مشهد سرگردان بین اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها

    پرونده جنگل آق مشهد سرگردان بین اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها

    ۹۰ روز از جلسه ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و دستور او برای تشکیل کارگروه ملی تعیین‌تکلیف دماوند و هیرکانی می‌گذرد اما نه‌تنها هنوز خبری از سرانجام جلسات این کارگروه نیست، بلکه خبرها حاکی است اختلاف‌نظرهای سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها بر سر این دو پرونده مبنی بر موقوفه‌ یا جزو اراضی ملی‌بودن همچنان پابرجاست.