نامزد انتخابات
  • بازخوانی یک قتل ؛ یک انتخابات

    بازخوانی یک قتل ؛ یک انتخابات

    ▫️تاکنون در هیچ یک از دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری وقوع یک قتل رقابت‌های نامزدها را تحت‌الشعاع قرار نداده است اما ٢٠ سال قبل پرونده رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای هشتمین دوره ریاست‌جمهوری شکلی متفاوت یافت.