دختر روس
  • گاف کیهان به روایت تلویزیون TV Rain روسیه

    گاف کیهان به روایت تلویزیون TV Rain روسیه

    مادر دختر روس که روزنامه کیهان مدعی شده بود دختری فلسطینی است می‌گوید شنیده بودم که روزنامه کیهان در ایران خبرهای دروغ منتشر می کند