حق تحصیل
  • حدود 200 هزار کودک مهاجر از تحصیل بازماندند

    حدود 200 هزار کودک مهاجر از تحصیل بازماندند

    آخرین آمار منتشر شده، توسط مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد، در سال تحصیلی 1400_1401، حدود 560 هزار دانش‌آموز مهاجر در مدارس ایران درس خوانده‌اند.