روستای جیره سر باقر خاله
  • پیوند حفاظت و معیشت در جوار تالاب انزلی

    پیوند حفاظت و معیشت در جوار تالاب انزلی

    روستای جیره سر باقر خاله در کنار تالاب انزلی، زمانی قُرق شکارچیان پرنده‌های مهاجر بود اما یک پروژه مشترک میان ایران و ژاپن و تلاش ان‌جی‌اوها این نقطه را به روستای گردشگری تبدیل کرد.