دارو کرونا
  • ۳ ماه تا تولید قرص کرونا

    ۳ ماه تا تولید قرص کرونا

    چند شرکت داروسازی بر سر تولید داروی ضدویروسی ویژه درمان کووید-۱۹در حال رقابت هستند و انتظار می‌رود تا پایان پاییز مراحل کارآزمایی بالینی آنها به پایان برسد.