گوکل
  • کیهان: بهتر است گوگل بسته شود

    کیهان: بهتر است گوگل بسته شود

    روزنامه کیهان نوشته واقعیت این است که گوگل «آگاهانه» یک سری نتایجی را به شما ارائه می‌دهد که اتفاقاً کاملاًً گزینش‌شده هستند.