احمد شاه
  • احمدشاهِ مظلوم؟ افسانه یا واقعیت؟

    احمدشاهِ مظلوم؟ افسانه یا واقعیت؟

    ⁦▫️⁩نهم اسفند ۱۳۰۸ احمدشاهِ در تبعید به دلیل بیماری کلیوی در ۳۳سالگی جوانمرگ شد. او چند سال قبل از مرگ توسط رضاخان از قدرت خلع شده بود.