کد خبر : 50756 تاریخ : ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد - 14:33
بازخوانی یک قتل ؛ یک انتخابات ▫️تاکنون در هیچ یک از دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری وقوع یک قتل رقابت‌های نامزدها را تحت‌الشعاع قرار نداده است اما ٢٠ سال قبل پرونده رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای هشتمین دوره ریاست‌جمهوری شکلی متفاوت یافت.

▫️تاکنون در هیچ یک از دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری وقوع یک قتل رقابت‌های نامزدها را تحت‌الشعاع قرار نداده است اما ٢٠ سال قبل پرونده رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای هشتمین دوره ریاست‌جمهوری شکلی متفاوت یافت.

▫️پسر علی فلاحیان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری  یک مامور پلیس را به ضرب گلوله به قتل رساند و همه فعالیت‌های سیاسی -انتخاباتی اورا تحت الشعاع قرار داد.