کد خبر : 10633 تاریخ : ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند - 09:31
۹۱ سال از مرگ احمدشاه گذشت احمدشاهِ مظلوم؟ افسانه یا واقعیت؟ ⁦▫️⁩نهم اسفند ۱۳۰۸ احمدشاهِ در تبعید به دلیل بیماری کلیوی در ۳۳سالگی جوانمرگ شد. او چند سال قبل از مرگ توسط رضاخان از قدرت خلع شده بود.

⁦▫️⁩نهم اسفند ۱۳۰۸ احمدشاهِ در تبعید به دلیل بیماری کلیوی در ۳۳سالگی جوانمرگ شد. او چند سال قبل از مرگ توسط رضاخان از قدرت خلع شده بود.

⁦▫️⁩سیمای واقعی احمدشاه در تاریخ معاصر چگونه است؟ برخی او را شاهی مخالف با دخالت بیگانگان می‌دانند که با دخالت انگلیس جایش را به رضاشاه داد و مظلوم واقع شد
اما شواهد تاریخی افسانه مظلومیت احمدشاه را تایید نمی‌کند و نشان می‌دهد او شاهی بی‌اراده و مال‌اندوز بود. ببینید..‌.