کد خبر : 10586 تاریخ : ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن - 21:27
روایت مردم از غیردولتی‌های دوست‌داشتنی ⁦▫️⁩سازمان‌های مردم‌نهاد از دل مردم و برای بیان دغدغه‌‌ای مشترک و تلاش برای رفع آن‌ها وارد گود می‌شوند.

⁦▫️⁩سازمان‌های مردم‌نهاد از دل مردم و برای بیان دغدغه‌‌ای مشترک و تلاش برای رفع آن‌ها وارد گود می‌شوند. 

 ⁦▫️⁩این غیردولتی‌های مردمی با فراغ‌بال بدون وابستگی به دولت‌ها در همه‌ی حوزه‌ها فعال می‌شوند و نقش ایفا می‌کنند.
 ⁦▫️⁩مردم چقدر از این سازمان‌ها شناخت دارند؟ دولت برای گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد و آشنا شدن مردم با آنها چه کرده؟
 ⁦▫️⁩راوی از مردم درباره این غیردولتی‌های دوست‌داشتنی پرسیده