کد خبر : 10541 تاریخ : ۱۳۹۹ شنبه ۲۰ دي - 11:55
مرغ در تونل زمان

⁦ ⁩با ۲۷ هزارتومان در سال‌های مختلف چقدر مرغ می‌توان خرید؟