کد خبر : 10530 تاریخ : ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ دي - 17:30
تکرار بحران اطلاع رسانی و تناقض؛ این قسمت مازوت ⁦▫️⁩ آلودگی هوا، همدست با ویروس کرونا به جان مردم کلانشهرهای ایران افتاده و بحران اطلاع رسانی همچون گذشته، معضل را چند برابر کرده است.

 ⁦▫️⁩ آلودگی هوا، همدست با ویروس کرونا به جان مردم کلانشهرهای ایران افتاده و بحران اطلاع رسانی همچون گذشته، معضل را چند برابر کرده است.